Dreptul familiei : Divorţ, Partaj, Incredinţare minor.

Drept civil :Pretenţii, Revendicări, Moşteniri, Ieşiri din indiviziune, Obligaţia de a face.

Drept comercial : Somaţii la plată,Obligaţii contractuale, Pretenţii.

Dreptul muncii : Drepturi Băneşti,Contracte de muncă, Diverse decizii.

Drept comunitar : Litigii bancare, Asigurări, Protecţia consumatorului, Conflicte în cadrul Asociaţiei de Proprietari.

Share →