Exact asa. Conform legii taxelor de timbru 3% din valoarea masei partajabile trebuie platit in cazul in care un partaj se efectueaza pe cale judecatoreasca.Vezi anexa A.

In cazul in care partajul se face la mediator, taxa judiciara de timbru se restituie integral iar costul partajului se reduce considerabil. Acesta ar fi unul din multele avantaje pe care medierea le aduce chiar daca inca nu a fost cunoscut pana acum acest lucru.Vezi anexa B.

Stiu, agentii imobiliari vor spune ca acelasi lucru se putea pana in 2010 cu o tranzactie care se depunea la prima infatisare si care deasemenea ducea la restituirea taxei de timbru judiciar. Numai ca, Mica Reforma in Justitie ( legea 202/2010), abroga articolul de legea care permitea acest artificiu .Vezi anexa C.

Deasemenea, notarii sau avocatii vor sari sa spuna ca mediatorii nu pot face un partaj fara o actiune in instanta si ca la mediator numai se ajunge la un acord cu privire la impartirea masei partajabile urmand ca hotararea sa fie emisa in urma unei actiuni de partaj depusa la judecatorie.

Nimic mai corect. Insa avantajul ramane acelasi iar costurile reduse se datoreaza depunerii la prima infatisare a acordului obtinut la mediator care trebuie sa contina o stampila de mediator autorizat precum sipozitia acestuia in tabloul mediatorilor. Actiunea in instanta poate fi depusa personal de orice cetatean iar timpul de asteptare pana la primul termen este compensata de reducerea cheluielilor care nu sunt deloc de neglijat.

Acum stii de ce trebuie sa tii minte unde gasesti un mediator auorizat ?

Anexa A

Legea 146/1997, actualizata 2011, privind taxele judiciare de timbru:
Art. 3.-Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

– stabilirea masei succesorale – 3% la valoarea masei succesorale;
– cereri de raport – 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
– cereri de reductiune a liberalitatilor – 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;

– cereri de partaj Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1); – 3% la valoarea masei partajabile.

Anexa B

Art 63 din Legea Medierii 192/2006

(1) In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.
(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.
(3) Hotararea de expedient pronuntata conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

Anexa C

Legea 202/2010 (Mica reforma in Justitie) care a intrat in vigoare incepand cu data de 25.11.2010 a abrogat fostul articol din Legea taxei de timbru (146/1997 actualizata)care spunea ca În cazul în care, până la prima zi de înfăţişare, părţile încheie tranzacţie …suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime.

Share →