Odata cu intrarea in vigoare a Legii Medierii, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, necesarul de mediatori in Giurgiu va fi unul cu mult peste numarul existent la ora actuala.

Pentru aceasta, SC Formare in Mediere Mugur Mitroi SRL, lanseaza incepand cu data de 7 ianuarie 2013  primul curs de mediatori din Giurgiu, cu plata in trei rate, cu formatori de exceptie si program flexibil, pentru ca fiecare cursant sa poata obtine cea mai buna pregatire , o autorizare rapida, si suport profesional eficient.

Durata cursului este de 80 de ore si se desfasoara pe parcursul a doua saptamani !

Pretul cursului este acelasi la toate scolile de formare, cel aprobat de Consilul de Mediere, avantajul pe care SC Formare in Mediere Mugur Mitroi SRL, il ofera fiind posibilitatea de plata in trei rate dupa cum urmeaza :

Valoarea totală a cursului este de 4400 lei.

Beneficiarul va putea achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor in trei tranşe egale după cum urmează: 1/3 din contravaloarea costului cursului la semnarea contractului de formare profesională, 1/3 până în ultima zi de curs şi 1/3 până la formularea de către participant a cererii de susţinere a examenului de absolvire a cursului.

Plata se va face prin ordin de plată, în contul RO 25BRDE170SV63334931700, deschis la BRD Craiova sau în numerar, la sediul furnizorului.

Comform legii 192/2006 Art. 7. Poate fi mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.
Art. 8. – (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare, al carei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

Pentru detalii suplimentare puteti suna oricand la telefon nr 0768.511.900 organizator Giurgiu, sau 0753.103.613. – Mugur Mitroi


DATA INCEPERE CURS —– NUMARUL TOTAL DE LOCURI —– NUMARUL LOCURILOR RAMASE LIBERE

————————————————————————————————————————————————

7 IANUARIE 2013                                      25                                                                                    19

————————————————————————————————————————————————

Nota:  Absolventii cursului SC Formare in Mediere Mugur Mitroi SRL vor beneficia si de promovare on-line pe site-ul http://mediatorgiurgiu.ro , afisare in Tabloul Mediatorilor Giurgiu si formare continua profesionala .

Tagged with →  
Share →