Conform prevederilor  art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, sunteti convocat/a la sedinta Adunarii Generale anuale a CPMJ Giurgiu, in ziua de 26 februarie 2016, orele 16:00, la sala de sedinta a Camerei de Comert Giurgiu, din sos. Bucuresti nr. 57(în spatele Inspectoratului Judetean de Poliție).

      Pentru o mai buna organizare, este necesara confirmarea prezentei la lucrarile Adunarii Generale, pana cel tarziu 24 februarie 2016, prin email sau SMS date mai sus indicate .

ORDINE DE ZI

  1. Raportul de activitate al  organelor de conducere a C.P.M.J Giurgiu  pentru anul 2015;
  2. Raportul de activitate al reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Bucuresti pentru anul 2015;
  3. Propuneri -strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional pentru anul 2016;
  4. Propuneri  de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor din judeţul Giurgiu pentru anul 2016;
  5. Programul Anual de activitati 2016;
  6. Stabilirea nr. de delegati pentru Conferinta Nationala a Mediatorilor-conform art. 83 alin 2 din Statutul Medatorilor;
  7. Diverse.

 

Eugenia Cochintu – Președinte C.P.M.J. – Giurgiu

Lacramioara Ven – Vicepreședinte C.P.M.J. – Giurgiu

Petrisor Mustateanu – Vicepreședinte C.P.M.J. – Giurgiu

Share →